WordPress Kurulum ve Yapılandırma

1. Genel Bakış

WordPress, Web’deki en popüler açık kaynaklı blog sistemi ve CMS’dir. PHP ve MySQL’e dayanmaktadır. Özellikleri binlerce ücretsiz eklenti ve tema ile genişletilebilir.

Bu yazımızda Apache2 sunucusuna WordPress kuracağız ve ilk yazımızı oluşturacağız.

Ne Öğreneceğiz;

 • WordPress nasıl kurulur?
 • WordPress nasıl yapılandırılır?
 • İlk gönderi nasıl oluşturulur?

Neye ihtiyacımız olacak;

 • Ubuntu Server 20.04 LTS kurulu bir server
 • Ayrıca WordPress için bir veritabanını nasıl yapılandıracağımizi da göstereceğiz.

2. Bağımlılıkları Kurun

PHP ve Apache’yi kurmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

sudo apt update
sudo apt install apache2 \
         ghostscript \
         libapache2-mod-php \
         mysql-server \
         php \
         php-bcmath \
         php-curl \
         php-imagick \
         php-intl \
         php-json \
         php-mbstring \
         php-mysql \
         php-xml \
         php-zip

3. WordPress’i yükleyin

Ubuntu Arşivindeki APT paketi yerine WordPress.org’daki sürümü kullanacağız çünkü bu akış WordPress’in tercih ettiği yöntemdir. Bu aynı zamanda, WordPress destek gönüllülerinin tahmin edemeyeceği ve bu nedenle yardım edemeyecekleri durumları ortadan kaldıracaktır.

Kurulum dizinini oluşturun ve dosyayı WordPress.org’dan indirin;

sudo mkdir -p /srv/www
sudo chown www-data: /srv/www
curl https://wordpress.org/latest.tar.gz | sudo -u www-data tar zx -C /srv/www

4. WordPress için Apache’yi yapılandırın

WordPress için Apache sitesi oluşturun. /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

Aşağıdaki satırlarla oluşturun;

<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /srv/www/wordpress
  <Directory /srv/www/wordpress>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride Limit Options FileInfo
    DirectoryIndex index.php
    Require all granted
  </Directory>
  <Directory /srv/www/wordpress/wp-content>
    Options FollowSymLinks
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

Siteyi etkinleştirin;
sudo a2ensite wordpress

URL yi yazmak için yeniden etkinleştirin;
sudo a2enmod rewrite

Varsayılan “It Works” sitesini devre dışı bırakıyoruz;
sudo a2dissite 000-default

Yada “It Works” sayfasını devre dışı bırakmak yerine, WordPress kurulumunun isteklere yanıt vereceği bir ana bilgisayar adı eklemek için yapılandırma dosyamızı düzenleyebilirsiniz. Örneğin DNS yoluyla veya istemci sistemlerin /etc/hostsdosyasındaki düzenlemelerle eşlenmelidir (Windows’ta C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts). Aşağıdaki gibi ekleyin ServerName:

<VirtualHost *:80>
  ServerName hostname.example.com
  ... # the rest of the VHost configuration
</VirtualHost>

Son olarak, tüm bu değişiklikleri uygulamak için apache2’yi yeniden yükleyin:
sudo service apache2 reload

5. Veritabanını yapılandırın

WordPress’i yapılandırmak için MySQL veritabanı oluşturmamız gerekiyor şimdi oluşturalım

$ sudo mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 7
Server version: 5.7.20-0ubuntu0.16.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> CREATE USER wordpress@localhost IDENTIFIED BY '<your-password>';
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER
  -> ON wordpress.*
  -> TO wordpress@localhost;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)

mysql> quit
Bye

MySQL’i Etkinleştiriyoruz;
sudo service mysql start

6. WordPress’i veritabanına bağlanacak şekilde yapılandırıyoruz

Şimdi WordPress’i bu veritabanını kullanacak şekilde yapılandıralım. İlk olarak, örnek yapılandırma dosyasını şuraya kopyalayın wp-config.php

sudo -u www-data cp /srv/www/wordpress/wp-config-sample.php /srv/www/wordpress/wp-config.php

Ardından yapılandırma dosyasındaki veritabanı kimlik bilgilerini ayarlıyoruz (aşağıdaki komutları değiştirmeyin. Veritabanı parolanızı değiştirin.) database_name_hereusername_here<your-password>

sudo -u www-data sed -i 's/database_name_here/wordpress/' /srv/www/wordpress/wp-config.php
sudo -u www-data sed -i 's/username_here/wordpress/' /srv/www/wordpress/wp-config.php
sudo -u www-data sed -i 's/password_here/<your-password>/' /srv/www/wordpress/wp-config.php

Son olarak, bir terminal oturumunda yapılandırma dosyasını vi/vim ile açıyoruz ;
sudo -u www-data vim /srv/www/wordpress/wp-config.php

Aşağıdaki satırları bulun ve satırları silin ardından https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ içeriğiyle değiştirin . (Bu adres, her açıldığında tamamen rasgele anahtarlar döndüren bir rasgele dağıtıcıdır.) Bu adım, sitenizin “known secrets” saldırılarına karşı savunmasız olmamasını sağlamak için önemlidir. ;

define( 'AUTH_KEY',     'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_KEY',    'put your unique phrase here' );
define( 'AUTH_SALT',    'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_SALT',    'put your unique phrase here' );

7. WordPress’i yapılandırın

Tarayıcınızda http://localhost/ açın . Sizden yeni sitenizin başlığı, kullanıcı adı, şifre ve e-posta adresi istenecektir. Burada seçtiğiniz kullanıcı adı ve şifrenin WordPress için olduğunu ve sunucunuzun başka bir bölümüne erişim sağlamadığını unutmayın – WordPress’in kullanımı için yapılandırdığımız MySQL (veritabanı) kimlik bilgilerinizden farklı bir kullanıcı adı ve şifre seçin ve bilgisayarınızın veya sunucunuzun masaüstünde oturum açmak için kimlik bilgilerinizden farklı. Sitenizi arama motorları tarafından indekslenmek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.

Artık http://localhost/wp-login.php altında oturum açtıkdan sonra sitenizi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın