“vCenter 503 Service Unavailable” sorunun giderilmesi

Merhaba Arkadaşlar bu yazımızda vcenter 6.7 appliance da web arayüzüne erişmeye çalıştığımızda aşağıdaki gibi bir hata aldık

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http20NamedPipeServiceSpecE:0x00005562b84b67a0] _serverNamespace = / action = Allow _pipeName =/var/run/vmware/vpxd-webserver-pipe)

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları takip ederek sorunu giderebilirsiniz.

df -h komutuyla disklerdeki doluluk oranını kontrol ediyoruz. /storage/seat alnında yer azaldığında bu hatayı alırsınız.

Peki bu alandaki dosyaları nasıl silebiliriz şimdi bu işlemi yapacağız. Öncelikle /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql -d VCDB -U postgres komutu ile vcenter db erişim sağlıyoruz.

Komutuyla size yüksek dosyaları listeliyoruz. SELECT nspname || ‘.’ || relname AS “relation”, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(C.oid)) AS “total_size” FROM pg_class C LEFT JOIN pg_namespace N ON (N.oid = C.relnamespace) WHERE nspname NOT IN (‘pg_catalog’, ‘information_schema’) AND C.relkind <> ‘i’ AND nspname !~ ‘^pg_toast’ ORDER BY pg_total_relation_size(C.oid) DESC LIMIT 20;

Üsteki resimde kare içinde belirtilen dosyaları truncate ederek disk alanında yer açabilirsiniz. Bu dosyaları truncate etmek için truncate table vc.vpx_event_arg_46 cascade; komutu kullanabilirsiniz. Truncate işleminden sonra service-control –start vpxd komutu çalıştırıp servisi start edebilirsiniz.

Bu işlemlerden sonra vcenter’ın web ara yüzüne erişim sağlayabilir duruma geleceksiniz.

Bir cevap yazın