Ubuntu 22.04 Zabbix Server 6.4 Kurulumu

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Ubuntu server Zabbix 6.4 kurulumdan bahsedeceğiz daha önce ubuntu kurulumu yapmadıysanız buradan ubuntu kurulumuna bakabilirsiniz. Buradaki ubuntu versiyonu 18 ama kurulumda bir farklılık ile karşılaşmayacaksınızdır. Şimdi zabbix kurulumuna geçebiliriz.

Komutu çalıştırarak update’leri kontrol ediyoruz.

# apt update

Komut ile zabbix indirip kurulumlarını yapıyoruz.

# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
# apt update
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-agent zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts  zabbix-frontend-php 

MySQL Kurulumu yapıyoruz.

# apt install -y mysql-server
# systemctl start mysql
# systemctl enable mysql
# systemctl status mysql

MySQL kurulumunu tamamladıktan sonra zabbix kullanıcısı için veri tabanı oluşturuyoruz.

# mysql -uroot -p

create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
create user zabbix@localhost identified by 'ZabbiX@zeki1234';
GRANT CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, REFERENCES, RELOAD on *.* TO 'zabbix'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
\q


Zabbix varsayılan veritabanını oluşturulan DB’ye aktarıyoruz. Bu komut dan sonra root şifresini isteyecektir. Şifreyi girip devam ediyoruz.

# zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uroot -p zabbix

içeri aktarım işlemi tamamladıktan sonra genel yapılandırmayı değiştiriyoruz.

# mysql -uroot -p
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;
\q

Zabbix yapılandırma dosyasına DBName, DBUser ve DBPassword ekliyoruz.

# vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=ZabbiX@zeki1234

Hizmetleri yeniden başlatıp etkinleştiriyoruz.

# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 php8.1-fpm
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2 php8.1-fpm

	
http://ipadresiniz/zabbix eriştikden sonra karşımıza gelen ekranda Next diyerek devam ediyoruz.

Next diyerek devam ediyoruz.

DB yapılandırmasını yaptık dan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Server Name, Time Zone ve Theme ayarlarını yaptık dan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Bu sayfa karşımıza geldiği zaman kurulumun sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Bir yanıt yazın