Linux Directory Structure

/bin: Binaries -> Bu dizin, tüm kullanıcıların erişebileceği temel kullanıcı komut ikili dosyalarını tutar.

/sbin: System Binaries -> Sistem yöneticisi tarafından sistem bakımı ve sorun giderme için kullanılan temel ikili dosyaları içerir.

/etc: System Configuration -> Linux’ta kontrol paneli görevi gören sistem yapılandırma dosyalarını barındırır.

/dev: Device Files -> Sabit diskler, USB, CD-ROM vb. gibi tüm aygıt dosyalarının bulunduğu yer.

/proc: Process Information -> Sistem ve işlem bilgilerini detaylandıran bir sanal dizin.

/var: Variable Files -> Bu, günlükler, postalar, yazdırma kuyrukları vb. gibi değişen verileri depolayan değişken veri dizini.

/tmp: Temporary Files -> Bu dizin, sistem ve kullanıcılar tarafından oluşturulan geçici dosyaları saklar.

/usr: User Binaries -> Çok kullanıcılı yardımcı programları, uygulamaları ve kitaplıkları içerir.

/home: User Home Directories -> Kullanıcılar ve diğer hesaplar için ana dizinleri içerir.

/lib: System Libraries -> Sistem ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan kitaplık dosyalarını barındırır.

/opt: Optional Software -> Mağzanın isteğe bağlı veya ek yazılımlarını depolar.

/mnt: Mount Directory -> Diğer geçici dosya sistemlerini bağlamak için kullanılır.

/media: Removable Media -> Çıkarılabilir aygıtlar için geçici bir bağlama dizini görevi görür.

/srv: Service Data -> Bu dizin, sunucuya özgü hizmetlerle ilgili verileri içerir.

/boot: Boot Files -> Önyükleyici ile ilgili dosyaları içerir.

/root: Root Home -> Bu, root kullanıcısı için ana dizindir.

/run: Application Information -> Uygulama bilgilerini içeren bir tmpfs dosya sistemi.

/usr/local: User Local -> Kaynaktan yüklenen kullanıcı programlarını içerir.

/lib64: 64-bit Libraries -> 64-bit kitaplık dosyalarının depolandığı yer burasıdır.

Bir yanıt yazın