Merhaba arkadaşlar bu yazımızda vmware üzerinde yer alan snapshotları powercli ile nasıl sileceğimiz den bahsedeceğim, sizinde bildiğiniz gibi vmware snapshotların 72 saatten fazla tutulmasını önermemektedir.

Öncelikle tüm snapshotları görmek istediğimizde aşağıdaki komutu kullanıyoruz.

Get-vm |Get-Snapshot | select VM,Name,Description,Created,SizeGB |ft -AutoSize

Bu komut ile 3 günden daha fazla sunucu üzerinde duran snapshotların listesini vermektedir. Buradaki gün sayısını kendi sisteminiz göre değiştirip kullanabilirsiniz.

Get-VM | Get-Snapshot | Where {$_.Created -lt (Get-Date).AddDays(-3)} | Select-Object VM, Name, Created

Son olarak ise listelediğimiz snapshotları bu komutu kullanarak silinmesi sağlayacağız. Tabi burada bu işlemi schedular task olarak ayarlayıp belli periyotlarda kontrol edip silme işlemi otomatik hale getirebilirsiniz.

Get-VM | Get-Snapshot | Where {$_.Created -lt (Get-Date).AddDays(-3)} | Remove-Snapshot -Confirm:$false

Bir yanıt yazın