EMC Storage Fiziksel Sunucuya Disk Verme

  • Storage -> Luns -> Create diyerek lun oluşturma ekranı açıyoruz
  • Storage pool for new lun kısmında ilgili pool seçilir
  • User Capacity kısmında istenilen boyut yazılır
  • Lun Name kısmında lun’a verilecek isim yazılır ve apply diyiyoruz

Apply dedikten sonra lun’un sorunsuz bir şekilde oluşturulduğunu görüyoruz OK diyerek devam ediyoruz.

Oluşturduğumuz lun’u bir gruba atamamız gerekiyor. Add to Storage Group tıkılıyoruz.

Sol tarafta bulunan Migration grubunu seçerek sağ tarafdaki alana atıyoruz ve OK diyoruz.

OK dedikten sonra karşımıza gelen ekranda yes diyerek devam ediyoruz ve bir sonraki adımda finish tıklanarak lun ilgili gruba atanmış oluyor.

Migration grubun eklediğimizde istenen host yada sunucuyu diski bağlamış oluyoruz.