Default User Name ve Password aşağıdaki gibidir.

User Name: superuser / Password: passw0rd

IBM Storwize V5000 Service Assistant Tool ekranı geliyor karşımıza Manage System menüsü gidiyoruz.

Manage System menüsünde Management Konsolu için gerekli ayarları yapılandırıyor olacağız.

System Name bölümüne bir isim belirliyoruz. IPv4 bölümünden IP address, Subnet mask ve Gateway bölümleri yapılandırıyoruz ve Create System diyoruz.

NOT : IBM Storwize V5030 Management konsolu için vereceğiniz IP Adresi Network üzerinde kullanılmayan ve DCHP Server tarafindan dağıtılmayan bir Ip adresi olduğuna dikkat ediniz.

Manage System üzerinde gerekli yapılandırma tamamlandığını görüyoruz.

IBM Storwize V5030 Storage ekranı geliyor karşımıza User Name bölümü superuser olarak geliyor. Password yazarak cihazın Management Konsoluna Sign In diyerek giriş yapıyoruz.

NOT : Default Password ” passw0rd ” olarak yazılmaktadır.

Welcome ekranı geliyor karşımıza bu ekranda IBM Storwize V5030 Storage üzerinde ilk yapılandırma ekranıdır. IBM Storwize V5030 Storage üzerinde bazı temel ayarları yapılandırıyor olacağız. Next diyerek devam ediyoruz.

License Agreement ekranında Lisans Sözleşmesini I agree with the terms in the license agreement diyerek kabul ediyoruz ve Next diyerek devam ediyoruz.

Change Password ekranında IBM Storwize V5030 Storage default password yerine yeni bir Password belirliyoruz ve Apply and Next diyerek devam ediyoruz.

Change Password ekranında IBM Storwize V5030 Storage yeni Password yapılandırıldığını görüyoruz. Close diyerek devam ediyoruz.

System Name ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Enter a name for the system bölümüne Storage için bir isim belirliyoruz. Apply and Next diyerek devam ediyoruz.

Licensed Functions ekranında IBM Storwize V5030 Storage üzerinde gerekli lisans özelliklerin yapılandırdığımız bölüm sahip olduğumuz lisanslar için Number of enclosures bölümlerine sahip olduğumuz lisans adetlerini yazıyoruz. Daha sonra yapılandırabildiğimiz için biz Apply and Next diyerek devam ediyoruz.

Date and Time ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Date ( Tarih ) ve Time ( Saat ) yapılandırmasını Manually ( Manuel ) olarak mi yoksa Network Time Protocel ( NTP ) üzerinden mi alacak onu yapılandırıyoruz.

Date and Time ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Manually ( Manuel ) olarak yapılandırıyoruz ve Apply and Next diyerek devam ediyoruz.

Change Date and Time Settings ekranında gerekli yapılandırmanın tamamlandığını görüyoruz. Close diyerek devam ediyoruz.

Encrypiton ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Encrypiton özelliğini yapılandırabiliriz ya da daha sonra yapılandırabiliriz. Biz şimdilik herhangi bir yapılandırma yapmadan No seçeneği seçerek Next diyerek devam ediyoruz.

System Location ekranında IBM Storwize V5030 Storage için bazı bilgileri dolduruyoruz. Ürünün hangi firma adına satin alındığını hangi bölgede olduğunu IBM tarafına gönderilen kayıtlarda görülmesi için gerekli olan bazı bilgiler.

System Location ekranında IBM Storwize V5030 Storage için gerekli bilgileri yapılandırdıktan sonra Next diyerek devam ediyoruz.

Contact ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Contact ( Kontrak ) kurulacak olan bilgileri yapılandırdıktan sonra Apply and Next diyerek devam ediyoruz.

Configuring Email Settings ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Contact ( Kontrak ) kurulacak olan bilgileri yapılandırıldığını görüyoruz. Close diyerek devam ediyoruz.

Invertory Settings ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Inventory Reporting ( Envanter Raporlama ) özelliğini yapılandırıyoruz ve Apply and Next diyerek devam ediyoruz.

Updating Call Home Settings ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Inventory Reporting ( Envanter Raporlama ) özelliğinin yapılandırıldığını görüyoruz. Close diyerek devam ediyoruz.

Email Servers ekranında IBM Storwize V5030 Storage için gerekli olan Email Servers ( Mail Server ) için Server IP ve Port ayarlarını yapılandırdıktan sonra Apply and Next diyerek devam ediyoruz.

Email Servers ekranında IBM Storwize V5030 Storage için gerekli olan Email Servers ( Mail Server ) için gerekli yapılandırma tamamlandıktan sonra Close diyerek devam ediyoruz.

Support Assistance ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Support ( Destek ) için eğer sadece cihaz için yerinde destek istiyorsanız. I want support personnel to work on-site only seçeneğini seçebilirsiniz. Cihaz için hem yerinde destek hem de uzaktan destek istiyorsanız I want support personnel to access my system both on-site and remotely seçebilirsiniz. Biz I want support personnel to work on-site only seçeneğini seçiyoruz ve Apply and Next diyerek devam ediyoruz.

Enable Support Assistance ekranında IBM Storwize V5030 Storage için Support ( Destek ) için gerekli yapılandırma tamamlandıktan sonra Close diyerek devam ediyoruz.

Summary ekranında IBM Storwize V5030 Storage için yapmış olduğumuz bütün yapılandırmanın bir özeti görüyoruz. Gerekli yapılandırmanın tamamlanması için Finish diyerek devam ediyoruz.

System Initialization ekranında gerekli yapılandırmanın yapıldığını görüyoruz.

System Initialization ekranında gerekli yapılandırmanın tamamlandığını görüyoruz ve Close diyerek yapılandırmayı kapatıyoruz.

Setup Completed ekranında IBM Storwize V5030 Storage için yapmış olduğumuz yapılandırmanın tamamlandığını ve Management Konsoluna yönlendirilmesi için Close diyoruz.

Aşağıdaki gibi IBM Storwize V5030 Storage Management Konsolu geliyor karşımıza.

IBM Storwize V5030 Storage Management Konsolu üzerinde cihazımızın durumu görüyoruz.