HİZMETLERİMİZ

 • Windows Server Hizmet Çözümleri
  • Windows Server ürün ailesi tüm işletim sistemi versiyonlarının kurulumu.
   • Profesyonel ve kurumsal kimliğe uygun olarak sıfırdan Active Directory Domain ve Forest ortamlarının kurulum ve yapılandırılması.
   • Mevcut yapıların incelenip, profesyonel ve kurumsal kimliğe uygun olarak yeniden modellenmesi ve hayata geçirilmesi.
   • Sıfırdan modellemele ve kurulumlarda felaket durumlarına karşı iş sürekliliğinin kesintisiz sürdürülebilmesi için tüm rol ve hizmetlerin yüksek erişilebilirlik senaryolarına göre yapılandırması.
   • Mevcut yapıların incelenip, profesyonel ve kurumsal kimliğe uygun olarak felaket durumlarına karşı iş sürekliliğinin kesintisiz sürdürülebilmesi için tüm rol ve hizmetlerin yüksek erişilebilirlik senaryolarına göre yeniden modellenmesi ve hayata geçirilmesi.
 • Mail Server Hizmet Çözümleri
  • Exchange Server kurulumu ve detaylı yapılandırması.
   • Exchange Server migration (taşıma) işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
   • Felaket durumlarına karşı iş sürekliliğinin kesintisiz sürdürülebilmesi için yapının, yüksek erişilebilirlik senaryolarına göre yapılandırması.
 • Sistem Odası Kabin İçi Hizmet Çözümleri
  • Bilgi işlem sistem odası altyapısal projelendirme.
   • Router, Firewall, Switch, Backup (yedekleme) üniteleri gibi cihazların ve diğer sistem odası kabin içi donanımsal çevre birimlerinin kurulumlarının yapılması.
   • Sistem odası kabin içi donanımsal çevre birimlerinin kurulumlarının ardından, ihtiyaç doğrultusunda, cihaz konfigürasyonlarının yapılması gibi gerekli teknik çalışmaların yapılması.
   • Bakım anlaşması kapsamında sistem odası donanımsal çevre birimlerinin denetim ve bakımlarının yapılması.
 • Yedekleme Ve Veri Depolama Hizmet Çözümleri
  • Giriş ve orta seviye yedekleme cihazlarının kurulum ve konfigürasyonlarının yapılması.
   • İş kritik sistemlerin profesyonel ve kurumsal yedekleleme yazılımları ile yedekleme politikalarının oluşturulup, hayata geçirilmesi ve bu kapsamda periyodik ve sistemli yedek alma operasyonlarının yürütülmesi.
   • Üç fazlı yedekleme stratejisi ile veri güvenliği ve tutarlılığının sağlanması.
 • Network Hizmet Çözümleri
  • Profesyonel ve kurumsal kimliğe uygun olarak Network modellemelerinin yapılması ve hayata geçirilmesi.
   • Kablolama alt yapısının oluşturulması.
   • Sistem odası Patch Panel sonlandırma işleminin yapılması.
   • Marka ve model bağımsız Router, Firewall, Switch, Access Point gibi Network cihazlarının Kurulum ve konfigürasyon işlemlerinin yapılması ve yönetimsel operasyonların yürütülmesi.
   • Felaket durumlarına karşı iş sürekliliğinin kesintisiz sürdürülebilmesi için cihazların yüksek erişilebilirlik senaryolarına göre kurulması ve yapılandırması.
 • Sanallaştırma Hizmet Çözümleri
  • Hyper-V ve VMware ESXi sanallaştırma teknolojileri ile sanallaştırma alt yapılarının oluşturulması.
   • Mevcut fiziksel yapıdaki tüm sunucuların sanal ortama taşınması.
   • VMware ESXi sanallaştırma ortamının, Hyper-V sanallaştırma ortamına; Hyper-V sanallaştırma ortamının, VMware ESXi sanallaştırma ortamına taşınması.
   • VMware ESXi veya Hyper-V sanallaştırma ortamlarındaki sanal makinaların (VM’lerin) Vmotion ve Live Migration işlemleri Host’lar arası taşınması işlemleri.
   • VMware ESXi veya Hyper-V sanallaştırma ortamları için felaket senaryonlarına karşı Failover Cluster yapılarının kurulması.
 • SQL Server Veri Tabanı (Database) Hizmet Çözümleri
  • SQL Server ürün ailesi versiyonlarının kurulumları.
   • SQL Server veri tabanı bakım, yedekleme, yedekden dönme ve oluşabilecek veri tabanı problemlerine karşı sorun giderme işlemlerinin yapılması.
   • Eski nesil SQL Server versiyonlarından, yeni nesil SQL Server versiyonlarına sorunsuz geçiş (migration) işlemlerinin yapılması.