Exchange Server 2013 için bilmeniz gereken en önemli 10 Yeni PowerShell Komutu

Exchange 2013 yaklaşık 200 tane Exchange özelinde yeni PowerShell komutu içerir. Exchange Server 2013 için bilmeniz gereken en önemli 10 Yeni PowerShell Komutu ile başlayalım. Microsoft 2012-2013 ürün döngüsü boyunca PowerShell üzerinden Yönetimin arttığı yönde bir vurgu yaptı.

Yalnız Exchange Server 2013 de 187 tane yeni PowerShell komutu var. Exchange Server 2013 kullanıyorsanız ya da kurmayı düşünüyorsanız, bilmeniz gereken en önemli 10 PowerShell komutu bu yazıda bulabilirsiniz.

1.      GET-EXCHANGESERVERACCESSLICENSE

Get-ExchangeServerAccesLicense komutu Exchange Server lisans bilgisini verir. Bu komutu girdikten sonra, Exchange Server’ınız için Cal lisanların ve Standart ya da Enterprise sürümün bir raporunu verir.

Not: Exchange Server’in önceki sürümlerinde bu komut desteklenmemektedir.

2.      GET-HEALTHREPORT

Get-HealthReport komutu Excange Server’ınızın bileşenlerinin sağlık raporlarını verir. Örneğin, Get-HealthReport komutunu aşağıdaki şekilde kullanarak Outlook Web App (OWA) nın sağlık durumunu saptamak için kullanabilirsiniz.

Get-HealthReport –InputEntries OWA –InputObject Maintenance

Bu komut ile Exchange objelerinin durumu, online olup olmadığı, kullanılamaz ya da kısmen erişim olduğu bilgilerini rapor olarak alabilirsiniz.

3.      REDIRECT-MESSAGE

Mail kuyrukları Exchange Server 2013 de Mailbox Server üzerinde ikamet etmektedir. Bu mailbox server da bir problem meydana gelirse, Redirect-Message komutu ile problemli olan mailbox server’in kuyruğundan silipi sağlıklı çalışan mailbox server üzerine taşıyabilirsiniz.

Tüm yapmanız gereken, aşağıdaki komut satırında kaynak ve hedef sunucu isimlerini belirtmek.

Redirect-Message –Server -Target

4.      TEST-MIGRATIONSERVERAVAILABILITY

Exchange Server dağıtılmış role mimarisi ile çalışması için tasarlanmış olabilir. Bir organizasyon on-premises mailbox’lar, cloud mailbox’lar ve external Active Directory Forest’ında mailbox’lara sahip olabilir. Geçmişte birinden birine mail datalarını geçirmek sınırları zorluyordu.

Migration işlemine başlamadan önce Exchange server external mail sunuculurla haberleşebiliyor ve Test-MigrationServerAvailability komutu bu işlemler doğrulanarak basitleştirilmiş oluyor.

5.      GET-MOBILEDEVICE

Kullanıcılar artan bir şekilde mobil olmaya başladı. Mailbox ile ilişkilendirilmiş olan mobile cihazları adminler Get-MobileDevice komutu ile görüntüleyebilirler. Örneğin User adlı bir eposta kutusu ile ilişkilendirilmiş mobil cihazı görüntülemek için , aşağıdaki komutu kullanın:

Get-MobileDevice –Mailbox “User”

6.      GET-MOBILEDEVICESTATISTICS

Get-MobileDeviceStatistics komutu Exchange ActiveSync problemlerini teşhis etmek için kullanılır. Her bir eposta kutusu üzerinde ActiveSync ile ilişkilendirilmiş bir liste almak için bu komutu kullanabilirsiniz. Ayrıca bu komutu, bir mobil cihaz ile ilişkili bir log dosyası almak raporu almak için kullanabilirsiniz ve birilerine analiz etmesi için bu dosyayı gönderebilirsiniz.

En basitiyle, bu komut analiz etmek istediniz eposta kutusunun kimliğini vermeniz gerekir. Örneğin, User isimli bir eposta kutusunun mobil cihaz istatistiklerini görmek isterseniz aşağıdaki komutu kullanırsınız:

Get-MobileDeviceStatistics –Identity User

7.      GET-PARTNERAPPLICATION

Exchange Server 2013 partner application konseptini tanıttı. Exchange ile çalışması için tasarlanmış bir partner application ile son kullanıcı deneyimini arttırmak hedeflenmektedir. SharePoint 2013 muhtemelen partner application’a en iyi örnektir.

Yöneticiler bir uygulamayı partner application olarak tanımlamadan önce Exchange güvenilir olduğunu doğrulanmış olması gerektir. Get-PartnerApplication komutuyla kayıtlı partner application’ların listesine ulaşabilirsiniz.

8.      GET-SERVERHEALTH

Get-ServerHealth komutu Get-HealthReport komutu ile benzerdir. Tek bir Exchange Server’ın kapsamlıca sağlık durumu saptamanıza yardımcı olması dışında bu komut biraz daha bireysel bir bileşendir.

Bu komut tanı koymak istediğiniz Exchange Server adını belirtmeniz gerekir. Bunun yanı sıra bir DC de kullanabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki komutu yazınız:

Get-ServerHealth –Identity -DomainController

9.      SET-SERVERMONITOR

Exchange monitor etmek için Exchange Server 2013 kullanabileceğiniz pek çok bileşen sunar. Set-ServerMonitor komutu, sunucunun adı ve monitorin adı belirtilerek bireysel sunucuları monitor etmenize izin verir.

Örneğin, EXC1 isimli bir sunucuyu Maintenance izlemeyi enable etmek isterseniz aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

Set-ServerMonitor –Name Maintenance –Server EXC1

10.  NEW-PUBLICFOLDERMIGRATIONREQUEST

Exchange Server 2013 ile birlikte Public Folder’ları tekrar kucakladı. Aslında Puclic Folder’lar bir databae availability group “DAG” ile artık korunabilir aynı şekilde mailbox lar da tabi. Bu yüzden ve diğer yeni Public folder özellikleriden dolayı Microsoft public folder’ların exchange server 2013’e geçirilmesini öneriyor.

Bir public folder migration süreci çok adımlı bir süreçtir. Ancak ilk New-PublicFolderMigrationRequest komutuna aşina olmanız gerekir.  Bu komut satırı sizden kaynak database ve public folder’ın istatistiklerinin olduğu bir .csv file gerektirir. (İlgili csv dosyası Export-PublicFolderStatistics.ps1 script çalıştırılarak oluşturulur.) Bu komutun örnek bir kullanımını aşağıda bulabilirsiniz:

New-PublicFolderMigrationRequest SourceDatabase PF01 –CSVData (Get-Content C:\Source\CSVData.csv –Encoding Byte