Merhaba Arkadaşlar,

Data Domain 2200 eski bir versiyon olduğundan ESRS ekleme işleminde komutlarda biraz farklılık mevcut, Aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayarak Data Domain 2200’ü ESRS yapısına eklemiş olacağız.

login as: sysadmin

Data Domain OS

Using keyboard-interactive authentication.

Password:

Last login: Thu Oct 25 17:54:21 EEST 2018 from 10.34.1.200 on pts/0

Welcome to Data Domain OS 5.7.0.3-507764

—————————————-

sysadmin@ZekiDD# config set admin-email zeki@zekisukut.net

The Admin Email is: zeki@zekisukut.net

sysadmin@ZekiDD# net hosts add 10.34.1.100 vESRS

Added “vESRS” -> “10.34.1.100” mapping to hosts list.

sysadmin@ZekiDD# system show serialno

Serial number: CKM00514316031

sysadmin@ZekiDD# reg set config.connectemc.visible=true

sysadmin@ZekiDD# support notification method show

Notification method is set to “email”.

sysadmin@ZekiDD# support notification method set connectemc

Support notification method set to “connectemc”.

sysadmin@ZekiDD# support notification method show

Notification method is set to “connectemc”.

sysadmin@ZekiDD# support connectemc config set esrs-gateway 10.34.1.110

ConnectEMC configuration set to “gateway” with transport “https”.

sysadmin@ZekiDD# support notification method show

Notification method is set to “connectemc”.

sysadmin@ZekiDD# support connectemc config show

Notification:   none

Primary:

Type:         ESRS

Transport:     HTTPS

Destination:   https://10.34.1.110:443/incoming

sysadmin@ZekiDD# support connectemc status

ConnectEMC is running.

sysadmin@ZekiDD# autosupport test support-notify

OK: Message sent.

sysadmin@ZekiDD#